Xardín da Rabeda
Vivenda comunitaria 3ª idade





Salón    Instalaciones    Centro de día



Sala de fisioterapia